Proszę pomuśce mi bo chce dostać dobrą ocenę.
a)sakramenty zostały nam dane,aby.............
b)W czasie Eucharystii sam Chrystus jest obecny wśród nas,staje się aktualna Jego...... dokonuje się.
c)posługa odpuszcza grzechy popełnione po chrzcie Pana Jezusa powierzył........i ich.......................
d)Chrześcijańscy małżonkowie starają się podtrzymywać swoje małżeństwo przez praktykowanie ..................miłości.
e)Każdy ochrzczony ma udział w .............kapłaństwie............
f)Bierzmowanie jest obdarzeniem .............
dziękuje za pomoc.

2

Odpowiedzi

2010-02-28T10:57:28+01:00
A) nas umacniać
b) ofiara
c) Apostołom i ich następcom
d) czystej/prawdziwej
e) królewskim kapłaństwie Chrystusa
f) nas zaufaniem.
2010-02-28T13:58:58+01:00
A)Nas umacniać.
b)Ofiara.
c)Apostołom i ich następcom.
d)Prawdziwej.
e)Królewskim kapłaństwie Chrystusa.
f)Nas zaufaniem.
Pozdrawiam