Napisz doświadczenie z fizyki. PILNE!!!! Chciałabym odpowiedz otrzymać jeszcze dzisiaj.
Temat: Wyznaczanie szybkości średniej podczas marszu korytarzem od sali 117 do 123a .
Dane:
Droga- 37,7 /37,66 / 37, 7 (m)- pomiaru dokonaj trzykrotnie, oblicz średnią ,mierzonych wartości.
Czas- 39, 82/ 39, 45/ 39, 76 (s)- j.w

Zapisz dokładność użytych przyrządów- 1 mm, 0,01 sekundy.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T14:48:11+01:00
S1 = 37,7 m
s2 = 37,66 m
s3 = 37,7 m
1. obl. średnią matematyczną pomiarów
s sr = s1+s2+s3/3
s śr = 113,06/3 = 37,67 m
t1 = 39,82 s
t2 = 39,45 s
t3 = 39,760 s +- 1 mm
2. obl. sredni czas :
tśr = t1+t2+t3/3
tśr = 119,03 /3
t śr = 39,68 +- 0,01 s
3. obl. szybkość średnią zakładając, że poruszałeś się ruchem jednostajnym
Vśr = s śr/t śr
Vśr = 37,67 m/37,68 s
Vśr = =,99 m/s = w przybliżeniu 1 m/s
1 4 1