Odpowiedzi

2010-02-28T12:19:00+01:00
Ponieważ jest parno i sucho.
3 1 3
2010-02-28T12:21:20+01:00
Sawanna, formacja roślinna, w której dominują duże trawy, a pośród nich występują pojedyncze drzewa lub ich niewielkie grupy; w zależności od gleby i klimatu roślinność sawanna bywa prawie czysto trawiasta lub z drzewami; istnieją sawanny suche, ale również sawanny zalewowe, podtapiane przez wody wezbranych rzek; sawanny występują w klimacie z wyraźnie zaznaczonymi 3 porami roku: deszczową (18-24C), suchą chłodną (14-20C) i suchą gorącą (26-30C, czasem do 45C); gleba jest na ogół drobnoziarnista; w suchym klimacie odpowiada trawom, lecz nie sprzyja rozwojowi drzew; coroczne pożary sawann w okresie suchym, zwykle wzniecane przez człowieka, nie szkodzą pyrofitom, z których składa się roślinność tej formacji, pożary bywają nawet czynnikiem sawannotwórczym; sawanny występują w okresowo suchej strefie roślinności podrównikowej Ameryki, Afryki, Azji i Australii; na sawannach żyją w wilekich stadach liczni roślinożercy; sawanna często jest wykorzystywana jako naturalne pastwisko.
5 2 5