1. Jakie przyspieszenie nadaje ciału o masie=3kg siła F=1,5N?

2. Na dwa ciała działają jednakowe siły nadając im przyspieszenie a1=0,8m/s2 i a2=3,5m/s2. Oblicz stosunek mas m1 i m2 tych ciał


3. Jaki ciężar na ziemi maja ciała o masach wymienionych w punktach a-d?
a)m1=0,2 kg
b)m2=1t
c)m3=43kg
d)m4=430kg

4. Jak długo należałoby sie poruszać ze stałym przyspieszeniem g=9,81m/s2 aby przy prędkości początkowej równej zeru osiągnąć prędkość v=100km/h jaka drogę sie wówczas przebędzie?

5. Jaka średnia siła działa na samochód o masie m=900kg,ktory w ciągu t=4s przyspiesza od prędkości v1=40km/h do prędkości v2=60km/h

6. Z działa o masie m1=11 t następuje strzał w kierunku poziomym. Masa pocisku wynosi m2=54kg. Oblicz prędkość z jaką działo zostaje odrzucone wstecz, jeśli prędkość pocisku wynosi V2=900 m/s.

7. Lodołamacz o masie m=500t płynący z wyłączonym silnikiem z prędkością v1=10 m/s zderzył sie z kra i zaczął ja pchać przed sobą z prędkością v2=2m/s. Oblicz masę kry.

8. Ciało o jakiejś masie można podnieść ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem a=5m/s2 działając siłą F=30N pionowo do góry.

9. Wagon kolejowy o masie m=20t poruszający sie z prędkością v=15m/s został zahamowany w czasie t=1 min 40s. Oblicz sile hamującą.

10. Oblicz czas hamowania samochodu o masie m=1200kg jadącego z prędkością v=72km/h jeśli siłą hamująca wynosi F=2000N

11. Oblicz masę ciała poruszającego sie po torze prostoliniowym, które pod wpływem siły F=40N zmieniła swoja prędkość V1=10m/s na v2=4m/s w czasie t=60s.

12. W windzie na siłomierzu zawieszono ciało o masie m=100kg jak porusza sie winda jeżeli siłomierz wskazuje sile f=0.8n?

13. Wagon o masie m=20t poruszający sie z prędkością v=15m/s został zahamowany w czasie
a)1min 40s
b)10s

1

Odpowiedzi

2010-02-28T13:16:57+01:00
1)
F=a*m
a=F/m
a=1,5N/3kg = 0,5 m/s²

2)
F₁=F₂
a₁*m₁=a₂*m₂
m₁/m₂=a₂/a₁
m₁/m₂=3,5/0,8=4⅜

3)
g=10m/s²
F=g*m
a: F=0,2kg*10m/s²=2n
b:1000kg*10m/s²=10000N
c:43kg*10m/s²=430N
d:430kg*10m/s²=4300N

4)
a=ΔV/Δt
ΔV=100km/h-0=100km/h=250/9 m/s
Δt=ΔV/a
Δt=250/9 * 9,81=272,5s

S=at²/2
S=9,81*(272,5)²/2=364,2269km

5)
a=ΔV/Δt
ΔV=60-20=40km/h=100/9 m/s
a=(100/9 m/s) / 4s
a=25/9 m/s²
F=a*m
F=(25/9 m/s²)*900kg=2500N


6)z zasady zachowania pędu
p₁=p₂
m₁*V₁=m₂*V₂
V₁=m₂*V₂ / m₁
V₁=54kg*900m/s / 11000kg
V₁≈4,42m/s


7)
p₁=p₂
m₁*V₁=m₂*V₂
m₁*V₁=(m₁+x)*V₂
m₁*V₁=m₁*V₂+x*V₂
x*V₂=m₁*V₁-m₁*V₂
x=(m₁*V₁-m₁*V₂)/V₂
x=2450000kg=2450t


8)Nie wiem o co chodzi w tym poleceniu.

9)
F=a*m
a=ΔV/Δt
a=-15m/s /100s = -0,15m/s²
F= -0,15m/s² * 20000kg= -3000N
Minus, bo siła jest skierowana przeciwnie do wagonu, ale można podać wartość bezwzględna.


10)
F=a*m
a=F/m
a=ΔV/Δt
ΔV/Δt=F/m
t=m*V/F
t=(1200kg*20m/s) / 2000N = 12s


11)
F=a*m
a=F/m
a=ΔV/Δt
ΔV/Δt=F/m
m=t*F/ΔV
m=60s*40N/(10m/s-4m/s)
m= 400kg


12)
F=g*m
F=1000N
coś mi tu nie pasuje. Moze masa miała być 100g? Bo w tym przypadku, to się chyba tak nie da:/.


13)
nie ma pytania w tym poleceniu
3 3 3