1. Na okręgu o promieniu 3 opisano trójkat równoramienny o kacie przy wierzchołku 120 stopni. Oblicz długośc boków tego trójkata.
2.Stosunek długości przyprostokątnych trójkata prostokątnego jest równy 3:4, promień opisanego na tym trójkącie ma długość 10. Oblicz pole trójkata
3. Do podstawy trójkata równoramiennego poprowadzono wysokośc równa 8, Oblicz obwód trójkąta jeżeli opisany na nim okrąg ma r=13
PILNEE!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T13:17:17+01:00
2. Przeciwprostokątna trójkąta to średnica okręgu na nim opisanego.
|BS| = |CS| = 10
|BC| = 20

Z twierdzenia Pitagorasa:
(3x)² + (4x)² = 20²
9x² + 16x² = 400
25x² = 400
x² = 16
x = 4

|AB| = 3 * 4 = 12
|AC| = 4 * 4 = 16

P=|AB|*|AC| / 2
P=12*16 / 2 = 96 (j²)
1 1 1