Zad.1
Przyprostokątne trójkąta ABC mają długość 10 i 24. Przeciwprostokatna trójkąta KLM podobnego do niego ma długość 39. Oblicz obwód trójkąta KLM.

Zad.2
W trójkącie prostokątnym ABC dane są |AC|= 12 , |kątCAB|= 60 stopni. Poprowadzono prostą równoległą do przeciwprostokątnej AB dzielącą bok AC w stosunku 1:5, licząc od wierzchołka C. Prosta ta przecina bok AC w punkcie M,a bok BC w punkcie N. Oblicz pole trapezu ABNM.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • mezy
  • Początkujący
2010-02-28T15:14:11+01:00
1.Dane:
a1 = 10 cm
b1 = 24 cm
c2 = 13 cm

Twierdzenie Pitagorasa
a²+b² = c²
10²+24² = c²
c² = 676
c = √676
c1 = 26 cmskala: c1/c2 = 26/13 = 2/1

a2 = a1:2
a2 = 10:2
a2 = 5 cm
b2 = b1:2
b2 = 24:2
b2 = 12 cm

Obw = 13+12+5 = 30cm


2. nie wiem