Wpisz w odpowiednie liczby dla planów o podanych skalach:
a) skala 1:200
1 cm na planie to ...cm =...m w terenie

1 mm na planie to ...cm=... km

4 cm na planie to w terenie: ...................
10 cm 8 mm na planie to w terenie: ...............
b) skala 1:500
1 cm na planie to ...cm=...m w terenie
1 mm na planie to ...cm=...km
4 cm na planie to w terenie: .....................
10 cm 8 mm na planie to w terenie: .....................

2

Odpowiedzi

2010-02-28T15:22:21+01:00
A) skala 1:200
1 cm na planie to 200cm =2m w terenie

1 mm na planie to 2cm=0,00002 km

4 cm na planie to w terenie: 800 cm
10 cm 8 mm na planie to w terenie: 2016cm
b) skala 1:500
1 cm na planie to 500cm=0,5m w terenie
1 mm na planie to 0,5cm=0,000005km
4 cm na planie to w terenie: 2000 cm
10 cm 8 mm na planie to w terenie: 5400cm
2010-02-28T15:26:10+01:00
A)skala 1:200
1 cm na planie to 200cm = 2m w terenie
1 mm na planie to 20cm=0,000002 km
4 cm na planie to w terenie: 800cm=8m
10 cm 8 mm na planie to w terenie: 2160cm= 21,6m
b)skala 1:500
1 cm na planie to 500cm= 5m w terenie
1 mm na planie to 50cm=0,000005km
4 cm na planie to w terenie: 2000cm=20m
10 cm 8 mm na planie to w terenie: 5400cm= 54m

Mam nadzieje, że pomogłam
Pozdrawiam!!!