Zadanie 1
Napisz program, który przy użyciu procedury bedzie wyswietlal wizytówki zgodne z danym wprowadzonymi przez użytkownika, np.
****************
*JAN NOWAK*
****************

zadanie 2
napisz program zawierajacy funkcje podnoszaca liczbe podana przez uzytkownika do potegi trzeciej


zadanie 3
napisz co to jest algorytm euklidesa


zadanie 4
metoda pozukiwania najwiekszego wspolnego dzielnika

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T21:08:05+01:00
LICZE NA NAJ!!

zadanie 1:

program nazwa;
uses crt;
VAR IMIE, NAZ:STRING;
PROCEDURE DEMO;
begin
WRITELN('PODAJ IMIE');
READLN(IMIE);
WRITELN('PODAJ NAZWISKO');
READLN(NAZ);
CLRSCR;

writeln(' ************');
writeln(' * ',IMIE,'*' );
writeln(' *',NAZ,'*' );
writeln(' ************');

readln

end;
BEGIN
CLRSCR;
DEMO;
END.


ZAD 2:

USES CRT;
VAR N,W:INTEGER;
BEGIN
clrscr;
writeln('podaj liczbe ktora chcesz podnies do potegi 3');
readln(n);
w:=n*n*n;
writeln('liczba ',n,' podniesiona do potengi 3 wynosi ',w,'');
readln;
end.

ZAD 3:
algorytm euklidesa to algorytm znajdowania największego wspólnego dzielnika (nwd)

ZAD 4:
NWD(liczba całkowita a, liczba całkowita b)
dopóki b != 0
c := reszta z dzielenia a przez b
a := b
b := c
zwróć a
1 1 1