Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T16:16:57+01:00
W 1417 r.monarchia branderburska przeszła we władanie dynastii Hohenzollernów. Następował szybki rozwój tego państwa, wzrastało znaczenie władców, którzy otrzymali tytuł elektorów Rzeszy Niemieckiej. Od 1618 r. tj. od objęcia przez elektora Jana Zygmunta Hohenzollerna terenów Prus Książęcych jako lennik Polski - unia personalna brnaderbursko - pruska. Lata panowania księcia - Elektora Fryderyka Wilchelma Wielkiego to początek budowania scentralizowanej monarchii Hohenzollorenów.
Fryderyk II Wielki (1740-1786), przyjaciel filozofów, dla ludzi Oświecenia był symbolem króla - filozofa. Jego zamiłowanie do muzyki, filozofii, idei humanitaryzmu nie przeszkadzało brutalnym postępowaniu wobec sąsiadów (inicjator I rozbioru Polski) i w wojnach. Był kontynuatorem reform ojca i twórcą potęgi państwa pruskiego w Europie. Ograniczył kompetencje Generalnego Dyrektoriatu. Rozbudował biurokracji, tworzył nowe ministerstwa, podporządkowując je wyłącznie swojej woli. Jedynie on kontrolował całość spraw państwa, rządził nim za pomocą instrukcji- nakazów gabinetowych. Państwo Fryderyka to wielka machina biurokratyczna. Fryderyk II przeprowadził reformę sądownictwa- zniósł tortury, wprowadził jednolite sądownictwo.Król dbał o rozwój gospodarczy kraju- merkantylizm- rozbudował manufaktury państwowe, dbał o rozwój rolnictwa, sprowadzał osadników.