1.Nazwij związki organiczne lub jeżeli nie potrafisz, to nazwij grupę związków do jakiej należy podany związek:
CH3OH, C2H6, HCOOH, CH4, C2H5OH, C3H7OH, HCOOC2H5, C15H31COOH, CH3COOH, CH3COOCH3, C3H5(OH)3, C17H35COOH, C4H9OH
2.Napisz reakcje
a) całkowite spalanie etanolu
b) niecałkowite spalanie nienasyconego wyższego kwasu karboksylowego-wśród produktów jest CZAD
c) niecałkowite spalanie gliceryny-produktem jest sadza
Potrzebuję na jutro.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T16:12:08+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1.
CH3OH-----------metanol
C2H6-------------etan
HCOOH----------kwas metanowy(mrówkowy)
CH4--------------metan
C2H5OH---------etanol
C3H7OH---------propanol
HCOOC2H5-----mrówczan etylu
C15H31COOH--kwas palmitynowy
CH3COOH-----kwas etanowy(octowy)
CH3COOCH3--octan metylu
C3H5(OH)3----glicerol(gliceryna)
C17H35COOH--kwas stearynowy
C4H9OH--------butanol

2.
a) C2H5OH + 3 O2--->2 CO2 + 3 H2O
b) 2 C17H33COOH + 33 O2--->36 CO + 34 H2O
c) 2 C3H5(OH)3 + O2--->6 C + 8 H2O