Odpowiedzi

2010-02-28T16:01:54+01:00


Kobietom w Norwegii udało się w dużej mierze uzyskać wpływ na politykę. Trzydzieści lat temu kobiety stanowiły zaledwie 15% delegatów w Stortingu (norweskie zgromadzenie narodowe). W ostatnich latach udział procentowy kobiet w parlamencie wahał się pomiędzy 36% a 39%. Zwiększony parytet na korzyść kobiet w stosunku do mężczyzn w procesie decyzyjnym jest ściśle związany z możliwościami kształcenia się i pracy dla kobiet. Jednak same kompetencje, doświadczenie, przyjazne podejście do równości płci i dobra wola nie wystarczą. Doświadczenie pokazuje, że liczba kobiet w instytucjach politycznych nie zwiększy się, jeśli nie będą podejmowane celowe działania, na przykład prowadzone specjalne kampanie czy wprowadzane systemy kwot (odgórnie ustalane limity przysługujących miejsc).