Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T17:26:16+01:00
Z M A R T W C H W S T A N I E

1. MOJŻESZ - postać biblijna, przywódca Izraelitów w okresie ich wyjścia z Egiptu i wędrówki do Ziemi Obiecanej
2. MIRRA - zgodnie z Ewangelią Mateusza była jednym z darów, który Jezus otrzymał od mędrców ze wschodu - w dniu swoich narodzin.
3. MARYJA - matka Jezusa z Nazaretu.
4. REKOLEKCJE - w katolicyzmie kilkudniowy okres poświęcony odnowie duchowej poprzez modlitwę.
5. BETLEJEM - miejsce narodzenia Jezusa.
6. WINO - Cudowne ... Matki Boskiej Gidelskiej
7. CHRYSTUS - inaczej Jezus
8. HOSTIA - okrągły opłatek z mąki pszennej, nierzadko ozdabiany krzyżem lub motywami religijnymi, używany przy sprawowaniu Mszy Świętej.
9. WIELKANOC - najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
10.SYNAJ - góra, na której Mojżeszowi ukazał się anioł Boga Jahwe w płonącym krzewie i polecił mu wyprowadzić Izraelitów niewolonych w Egipcie
11. OŁTARZ - znane we wszystkich religiach miejsce składania ofiar.
12. ANIOŁ - według większości religii, w których to pojęcie występuje, byt duchowy, który służy i na różne sposoby wspiera działania Boga.
13. NIEDZIELA - dla chrześcijan niedziela jest dniem świątecznym upamiętniającym zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Katolicy tego dnia uczestniczą we Mszy świętej.
14. IZAAK - patriarcha biblijny, jedyny wspólny syn Abrahama i Sary.
15. JEZUS - syn Boży
2010-02-28T17:34:25+01:00
1. Księga z której Ksiądz prowadzi mszę?
msZał .
2. Matka Jezusa?
Maryja.
3. Dwunastu ....
Apostołów
4. Stól na którym odbywa się przemienienie pańskie?
ołtaRz
5. Nowy i stary?
Testament
6. świecą się przed ołtarzem?
śWiece
7. Jezus... ?
chrYstus

Dalej nie mam pomyślu :(
Te wielkie lit.w odp to lit. z hasła krzyżówki :D
Poz;];]