Odpowiedzi

2016-07-30T12:52:17+02:00
A) 2NO + O₂ ---> 2NO₂
2 cząst. tlenku azotu(II) reagują z 1 cząst. tlenu i powstają 2 cząst. tlenku azotu(IV)

b) 3ZnO + 2Al ---> 3Zn + Al₂O₃
3 cząst. tlenku cynku reagują z 2 at. glinu i powstają 3 at. cynku oraz 1 cząst. tlenku glinu

c) 2FeO + C ---> 2Fe + CO₂
2 cząst. tlenku żelaza(II) reagują z 1 at. węgla i powstają 2 at. żelaza oraz 1 cząst. tlenku węgla(IV)
6 5 6
2016-07-30T18:12:07+02:00
A) 2NO+O2--->2NO2
Dwie cząsteczki tlenku azotu(II) reagują z jedną cząsteczką tlenu otrzymujemy dwie cząsteczki tlenku azotu(IV)
b) 3ZnO+2Al--->3Zn+Al2O3
Trzy cząsteczki tlenku cynku reagują z dwoma atomami glinu otrzymujemy trzy atomy cynku i jedną cząsteczkę tlenku glinu
c) 2FeO+C--->2Fe+CO2
Dwie cząsteczki tlenku żelaza(II) reagują z jednym atomem węgla otrzymujemy dwa atomy żelaza i jedną cząsteczkę tlenku węgla(IV)
5 2 5