Tą aniekieta miałem przeprowadzić na mieście, ale mi się nie chce :D
Prosiłbym abyscie rozwiazywali ją bez żadnych pomocy naukowych, jest to dla mnie ważne!
Ankiete rozwiąż tylko raz.

1.Który z bohaterów nie występował w Panu Tadeuszu?
a)Gerwazy b)Rejent c)sędzia d)hrabia
2.W których latach powsawał Pan Tadeusz?
a)1800-1805 b)1811-1812 c)1832-1834 d) 1914-1918
3.Kto napisał Pana Tadeusza?
a)Sienkiewicz b)Mickiewicz c)da Vinci d)Brzechwa
4.Ile ksiąg ma Pan Tadeusz?
a)7 b)12 c)3 d)2
5.Pan Tadeusz to...
a)epopeja b)dramat c)komedia d)tragedia
6.W ilu kobietach kochał się Tadeusz?
a)1 b)2 c)12 d)4
7.Kto prowadził gospode?
a)Protazy b)Jankiel c)Gerwazy d)Tadeusz
8.Jakie zwierzę napadło Telimenę?
a)niedźwiedź b)bizon c)mrówki d)Pszczoły
9.Ile dzieci miał sędzia Soplica?
a)5 b)2 c)3 d)żadnego
10.Skąd pochodziła tabaka księdza Robaka?
a)Częstochowa b)Zielona Góra c)Afryka d)Chiny
11.Podaj conajmniej 2 przydomki Macieja Dobrzyńskiego.
12.Podaj pełną nazwę Pana Tadeusza.
13.Jakimi słowami zaczyna się Pan Tadeusz?
14.Czy ksiądz Robak to ta sama osoba co Jacek Soplica?
15Gdzie lubiła przebywać Telimena?

2

Odpowiedzi

2010-02-28T18:15:22+01:00
1d
2b
3a
4b
5a
6a
7b
8a
9d
10a
11Maciej z Bogdańca
12----
13Litwo, ojczyzno moja
14Tak
15W lesiePozdrawiam :P
2010-02-28T18:39:33+01:00
1. Wszyscy występowali
2. c
3. b
4. b
5. a
6. b
7. b
8. a
9. d
10. a
11. Rózeczka, Królik
12. Pan Tadeusz- ostatni Zajazd na Litwie
13. "Litwo, Ojczyzno Moja..."
14. Tak
15. Na łonie natury