Odpowiedzi

2010-03-01T13:39:05+01:00

1. Wymień i wskaż na mapie kraje sąsiadujące z Polską, które z nich powierzchniowo są większe od Polski.
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja (obwód Kalingradzki)
2. Wymień nazwy skrajnych punktów Polski, wskaż je na mapie (określ dł. i szer.)
Północ - Przylądek Rozewie 54º50’N 18º25’E
Południe - Szczyt Opołonek 49ºN 22º
Zachód - Kolano Odry 52º45’N 14º7’E
Wschód - Kolano Bugu 50º50’N 24º8’E
3. Określ położenie geograficzne Polski, podaj jej obszar, które miejsce w Europie, a które w świecie zajmuje Polska pod względem wielkości.
Polska leży na półkulach północnej i wschodniej, w środkowej części Europy, nad morzem Bałtyckim. Powierzchnia Polski wynosi 312683km2. Pod względem wielkości Polska zajmuje 9 miejsce w Europie, a 69 na świecie.
4. Podaj wiadome informacje na temat polskiej strefy ekonomicznej na Bałtyku.
Polska strefa ekonomiczna na morzu obejmuje obszar 22634km2. W jej obrębie nasz kraj ma prawo do prowadzenia badań i eksploatowania zasobów naturalnych.
5. Wymień i wskaż na mapie pasy ukształtowania powierzchni, a następnie wymień jakie krainy geograficzne wchodzą w skład poszczególnych pasów.
Pobrzeża Południowobałtyckie:
- Nizina Szczecińska
- Pobrzeże Słowińskie
- Pobrzeże Gdańskie
- Żuławy Wiślane
- Nizina Warmińska
Pojezierza Polskie:
- Pojezierze Suwalskie
- Pojezierze Mazurskie
- Pojezierze Chełmińsko – Dobrzyńskie
- Pojezierze Pomorskie
- Pojezierze Wielkopolskie
Niziny Środkowopolskie:
- Nizina Wielkopolska
- Nizina Śląska
- Nizina Mazowiecka
- Nizina Podlaska
- Polesie Lubelskie
Wyżyny Polskie:
- Wyżyna Lubelska
- Wyżyna Małopolska
- Wyżyna Kielecka
- Niecka Nidziańska
- Wyżyna Krakowsko – Częstochowska
- Wyżyna Śląska
Kotliny Podkarpackie:
- Kotlina Oświęcimska
- Kotlina Sandomierska
Góry Karpaty:
- Pogórze Karpackie
- Karpaty:
- Beskidy Zachodnie
- Beskidy Wschodnie
- Tatry
- Podhale
Góry Sudety:
- Przedgórze Sudeckie
- Sudety Środkowe i Wschodnie
- Sudety Zachodnie

6. W którym kierunku płyną najważniejsze rzeki Polski. Wymień z pamięci po 15 rzek i jezior.
Najważniejsze rzeki płyną w kierunku północno – zachodnim.
Rzeki: Wisła, Odra, Pilica, Warta, Bug, San, Brda, Noteć, Narew, Nysa Łużycka, Nysa Kłodzka, Wieprz, Bóbr, Dunajec, Biebrza
Jeziora: Wigry, Hańcza, Mamry, Śniardwy, Łebsko, Jamno, Gopło, Miedwie, Dąbie, Jeziorsko, Koronowskie, Włocławskie, Gardno, Solińskie, Goczałkowickie
7. Wymień i wskaż na mapie najwyższe punkty poszczególnych pasów. Podaj wysokości.
Pobrzeża Południowobałtyckie – Milejewska Góra 197m npm
Pojezierza Polskie – Wieżyca 329m npm
Niziny Środkowopolskie – Bełczyna (Kobyla Góra) 284m npm
Wyżyny Polskie – Łysica 612m npm
Kotliny Podkarpackie – Wzniesienie Sowińca 384m npm
Góry Karpaty – Rysy 2499m npm
Góry Sudety – Śnieżka 1602m npm
8. Wymień i wskaż na mapie obszary występowania węgla kamiennego, brunatnego, siarki, rud miedzi, rud cynku i ołowiu oraz soli kamiennej.
Węgiel kamienny – zagłębie górnośląskie (wyżyna Śląska), zagłębie Dolnośląskie (Sudety Środkowe), zagłębie Lubelskie
Węgiel brunatny – zagłębie Bełchatowskie, zagłębie Konińskie, zagłębie Turoszowskie
Siarka – Tarnobrzeg
Rudy miedzi – Przedgórze Sudeckie, zagłębie Lubińsko – Głogowskie (nizina Śląska)
Rudy cynku i ołowiu – wyżyna Śląska, Olkusz, Bytom
Sól kamienna – Kujawy (Kłodawa, Puck), Wieliczka, Bochnia, Rybnik, Żor

ja to mialam ;p
1 5 1