Zadanie : Identify the tenses in bold, then match the tenses to their meanings.

1. Claire is staying with her grandparents.
2.she lives in manchester.
3.the films starts at 8:15.
4.They are watching tv.
5.He goes to the gym twice a week.
6.We are going on holiday next week.
7.I'm looking for a new job at the moment.

a) Habit/toutine
b)temporary situation
c)action happening now
d)permament states
e)fixed future arrangements
f)timetables
g) actions happening around the time of speaking
Proszę o rozwiązanie i przetłumaczenie :)

2

Odpowiedzi

2010-02-28T19:26:26+01:00
Zadanie: Określanie czasów pogrubione, a następnie dopasowujemy czasy do ich znaczenia.

1. Claire przebywa z dziadkami.
2.she mieszka w Manchesterze.
3. filmów zaczyna się o godzinie 8:15.
4.They jest oglądanie telewizji.
5.On idzie na siłownię dwa razy w tygodniu.
6.Oni wyjeżdżają na wakacje w przyszłym tygodniu.
7.i "Szukam nowych miejsc pracy w danym momencie.

a) Habit / toutine
b) sytuacja przejściowa
c) działania dzieje się teraz
2010-02-28T19:29:01+01:00
1. Claire is staying with her grandparents.
b)temporary situation / Claire zostaje u swoich dziadków, tymczasowa sytuacja
2.she lives in manchester.
d)permament states / ona mieszka w Manchesterze, stały stan
3.the films starts at 8:15.
f)timetables / film zaczyna się o 8:15, rozkłady
4.They are watching tv.
c)action happening now / oni oglądają telewizję, sytuacje które mają teraz miejsce, które teraz się dzieją
5.He goes to the gym twice a week.
a) Habit/toutine / on chodzi na siłownie 2x w tyg. , nawyk
6.We are going on holiday next week.
e)fixed future arrangements / my jedziemy na wakacje w przyszłym tygodniu, zaplanowane plany na przyszłość
7.I'm looking for a new job at the moment.
g) actions happening around the time of speaking / szukam teraz pracy, sytuacje, wydarzenia które dzieją się dłużej niż chwilę, dzieją się około czasu w którym mówimy.
1 5 1