Do 4 kg wody o temp. 20°C wsypano 1,5 kg piasku rozgrzanego do temp. 50°C. Temperatura wody podniosła się do 22°C. Oblicz Cw piasku, przyjmując ciepło właściwe wody równe 4200 J/ kg * °C..
Dane Szukane
m1= 4kg Cw2=?
t1= 20°C
m2= 1,5kg
t2= 50°C
t3= 22°C
Cw1= 4200 J/ kg * °C

daję najlepsze dla najszybszego!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-28T19:50:25+01:00
Do 4kg wody o temperaturze 20 C wsypano 1,5kg piasku rozgrzanego do temperatury 50 C. Temperatura wody podniosła się do 22 C. Oblicz Cp piasku przyjmując Cw wody 4200 J/kg x C

DANE i SZUKANE:
woda:
m1=4kg ; t1=20C ; Cw=4200J/kg*C
piasek:
m2=1,5kg ; t2=50C ; Cp=?
roztwór:
t3=22C

Q1 - ilość ciepła oddanego pobranego przez wode
Q2 - ilość ciepła oddanego przez piasek
Q1=Q2 (bo straty ciepla pomijamy)

Q=m*C*deltaT (ogólny wzór)
Q1=m1*Cw*(t3-t1)
Q2=m2*Cp*(t2-t3)

skoro Q1=Q2 to
m1*Cw*(t3-t1)=m2*Cp*(t2-t3)
wyznacz z tego Cp, podstaw dane i policz
5 3 5
2010-02-28T19:55:07+01:00
Q₁=Q₂
m₁c₁Δt₁=m₂c₂Δt₂
c₂=m₁c₁Δt₁/m₂Δt₂
c₂=4kg×4200J/kg⁰C×2⁰C:(1,5kg×28⁰C)
c₂=33600J:42kg⁰C
c₂=800J/kg⁰C
3 2 3