Wybierz i uzasadnij określenie najlepiej charakteryzujące stosunek Napoleona do Polaków:

Pierwszy temat:
Wielki przyjaciel Polaków-pragnął odbudowy Polski

Drugi temat:
Wyrachowany i cyniczny-traktował Polskę i Polaków jako obiekt przetargu

Trzeci temat:
Realista, na pierwszym miejscu stawiał interes Francji, w miarę możliwości starał się pomagać Polakom

Całe wypracowanie powinno zająć jakieś półtorej zwykłej kartki z zeszytu.Podkreślam, ze ma to być wypracowanie, a nie tylko wybór tematu!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T11:45:48+01:00
Uważam,że Napoleon Banoparte był realistą i najważniejsza dla niego była Francja,ponieważ Pokój w Tylży i utworzenie Księstwa Warszawskiego miało stanowić zaplecze surowcowe i polityczno-militarne Francji.
W 1806 pokonał Prusy pod Jeną i Auerstedt, opanował ziemie polskie znajdujące się pod zaborem pruskim. Nie mając sił na inwazję wysp brytyjskich wydał dekret o blokadzie kontynentalnej Anglii. W 1807 odniósł dalsze zwycięstwa nad siłami prusko-rosyjskimi pod Iławą i Frydlandem, które doprowadziły do podpisania pokoju w Tylży. Z ziem byłego zaboru pruskiego utworzył Księstwo Warszawskie.
1 4 1