Wpisz w odpowiednie miejsce po 2 przykłady substancji wydalanych przez organizm człowieka wybierając je z niżej podanych:

woda, para wodna, kreatynina, barwnik żółciowy,chlorek sodu, dwutlenek węgla, amoniak, mocznik.

Płuca-
Skóra-
Układ pokarmowy-
Układ wydalniczy-

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T15:40:14+01:00
Układ wydalniczy-mocznik,barwnik żółciowy
Płuca-dwutlenek węgla, chlorek sodu
Skóra-para wodna, woda
Układ pokarmowy- kreatynina amoniak