Odpowiedzi

2009-10-19T17:19:26+02:00
Podczas obrad sejmu walnego podejmowano takie decyzje jak:
-zgromadzenie decydowało o całej polityce Rzeczpospolitej
-o podatkach
-o bezpieczeństwu granic
-o wojsku
-o polityce zagranicznej
-o reformach w państwie
-wspólne postanowienia zapisywano w ,,konstytucji sejmowej,,

Na sejmach walnych posłowie mieli prawo do ,,veta,, co oznacza (nie pozwalam). to juz było z innej beczki ale myślę że tyle wystarczy.
2009-10-19T17:33:24+02:00
- stanowił prawo, - uchwalał podatki,
- decydował o zwołaniu pospolitego ruszenia,
- kontrolował skarb,
- nadawał szlachectwo (nobilizajce) i pozbawianie go
- miał prawo łaski
- przyjmował posłów zagranicznych i nadawał kierunek polityce zagranicznej,
- w sprawach szczególnej wagi pełnił funkcję sądu pod przewodnictwem króla,