Napisz jak rozumiesz wskazanie Pawła VI na temat dialogu:
-Zbawczy dialog Boga jest otwarty dla wszystkich bez wyjątku, dlatego nasz dialog powinien być powszechny, bez względu na różnice, i dostosowany do wszystkich

pomocy, to na jutro, daje naj*
dzięki

1

Odpowiedzi

2013-04-27T19:36:13+02:00

W rozważaniach nad rolą dialogu w nauczaniu nie można oczywiście pominąć wkładu, jaki wniósł w jego rozwój we współczesnym świecie papież Jan Paweł II, który nie tylko głosił zasadę dialogu, ale również ją praktykował. Ekumenizm i dialog międzyreligijny stały się jednym z najważniejszych punktów w czasie jego pontyfikatu. Dla Jana Pawła II dialog był nieodłącznym składnikiem pokoju, koniecznym warunkiem ludzkiej solidarności oraz żywotności społeczeństwa. 
Reasumując, w szeroko pojmowanym nauczaniu nieustanny dialog jest niezastąpiony. Jest to, bowiem zjawisko uniwersalne, powszechne i wieloaspektowe. Nie powinniśmy, więc bać się dialogowania, szczególnie w dzisiejszych czasach, w sytuacji, gdy dookoła otacza nas wszędobylski monolog, i gdy coraz bardziej oddalamy się od siebie, albowiem dialog jest instrumentem niezbędnym w jednoczeniu ludzi. 
Na koniec chciałabym tylko jeszcze przytoczyć warte zacytowania, słowa naszego wielkiego rodaka, Jana Pawła II, odnoszące się do dialogu „… Zasada dialogu, dlatego jest tak trafna, że nie uchyla się od napięć, konfliktów i walk, o jakich świadczy życie różnych wspólnot ludzkich, a równocześnie podejmuje właśnie to, co w nich jest prawdziwe i słuszne a co może być źródłem dobra dla ludzi. Należy przyjąć zasadę dialogu bez względu na trudności, jakie wyłaniają się na drodze jej urzeczywistnienia.” 
Myślę, że ta jakże trafna sentencja, oddaje sedno prowadzonych przeze mnie powyżej rozważań nad rolą dialogu w nauczaniu.

1 5 1