Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T16:11:02+01:00
1810- rok jego urodzenia
1814-
1816- pierwsza lekcja gry na fortepianie
1818- pierwszy koncert dobroczynny
1823- Rozpoczęcie nauki w Liceum Warszawskim
1830- pierwszy biletowy koncert
1849- rok jego śmierci
1 4 1
2010-03-01T16:13:57+01:00
Ze strony: http://pl.chopin.nifc.pl/institute/
gdybys miała wątpliwości wszytsko tam znajdziesz


1810-
22 lutego lub 1 marca data uodzin
23 kwietnia. Chrzest w kościele św. Rocha w Brochowie koło Sochaczewa.

1 października. Mikołaj Chopin, utrzymawszy posadę w Liceum Warszawskim, przenosi się z rodziną do stolicy Wielkiego Księstwa Warszawskiego.

1814-

1 czerwca. Mikołaj Chopin zostaje mianowany wykładowcą literatury i języka francuskiego w Liceum Warszawskim.

Listopad. Otwarcie obrad Kongresu Wiedeńskiego.

23 grudnia. Prapremiera dramy muzycznej Karola Kurpińskiego do słów Juliana Ursyna Niemcewicza Jadwiga, królowa Polski.

1816-

16 czerwca. Prapremiera Zabobonu czyli Krakowiaków i Górali, "zabawy dramatycznej ze śpiewkami" Karola Kurpińskiego; na temat jednej z nich

6 grudnia. Pierwsza znana wypowiedź pisemna: laurka na imieniny ojca.

1818-

24 lutego. Na urządzonym przez Jana Ursyna Niemcewicza wieczorze Towarzystwa Dobroczynności, w Pałacu Radziwiłłowskim, Chopin gra Koncert e-moll Wojciecha Jíroveca. Podobno na tym samym wieczorze wiersz deklamował sześcioletni Zygmunt Krasiński. Inny występ upamiętniła w swoim dzienniku siostra Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej, Aleksandra: "Pani [Olimpia] Grabowska zaprosiła mnie na wieczór. Było dość osób [...] na fortepianie grał młody Chopin, dziecię w 8 roku, obiecujące, jak twierdzą znawcy, zastąpić Mozarta".

3 kwietnia. Prapremiera Króla Łokietka, opery Józefa Elsnera.

6 października. "Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego" donosi o wręczeniu przez Fryderyka przebywającej w Warszawie Marii Teodorownie, matce cara, "dwu własnej roboty tańców Polskich na fortepiano, które Monarchini, pochwaliwszy tak wczesny talent młodzieńca i zachęciwszy go do postępu, nader uprzejmie od niego przyjęła".


1823-
24 lutego. Na VI Wieczorze Muzykalnym gra Koncert fortepianowy Ferdynanda Riesa.

3 marca. Prawdopodobnie nowy występ Chopina (?), na kolejnym Wieczorze Muzykalnym, tym razem z V Koncertem Johna Fielda. Niepewność wynika z niejasnego sformułowania recenzenta: "znowu mieliśmy sposobność słyszenia talentu, który ze wszech miar na naszą zasługuje uwagę".

17 marca. Na IX Wieczorze Muzykalnym nieznany pianista wykonał Koncert fortepianowy J. N. Hummla; i tym razem wysunięto przypuszczenie, że pianistą tym był trzynastoletni Chopin.

6 maja. Koncert pożegnalny Marii Szymanowskiej przed wielkim tournée po Niemczech, Francji, Anglii i Włoszech; obecność Chopina wśród słuchających nie poświadczona.

1830-

7 lutego. W gronie rodziny i przyjaciół wykonuje z towarzyszeniem małej orkiestry Koncert f-moll.

3 marca. W salonie Chopinów próba Koncertu f-moll i Fantazji A-dur. "

16 marca. Informacja z "Kuriera Warszawskiego": "Na jutrzejszy koncert JP Szopena już wszystkie loże są wzięte".

17 marca. W Teatrze Narodowym pierwszy własny publiczny koncert Chopina w Warszawie. Gra Koncert f-moll i Fantazję A-dur na tematy polskie.

22 marca. Drugi koncert w Teatrze Narodowym.

24 marca w "Kurierze Polskim" pisał Maurycy Mochnacki: "jego Koncert można by porównać do życia człowieka sprawiedliwego; żadnej dwuznaczności, fałszu, przesady [...] cały jest oddany geniuszowi muzyki, którym tchnie, oddycha [...] Zawsze jest nowy, świeży, słowem natchniony".

17 kwietnia. W tych dniach w "Pamiętniku dla Płci Pięknej" i "Kurierze Warszawskim" ukazuje się panegiryczny sonet Leona Ulricha Do Fryderyka Chopina grającego koncert na fortepianie.

2 listopada, na cztery tygodnie przed wybuchem powstania, Chopin opuszcza Warszawę, udając się do Wiednia. Żegnany przez przyjaciół, profesorów i bliskich w oberży rogatkowej na Woli — kantatą skomponowaną przez Józefa Elsnera na głosy męskie i gitarę. Tekst Ludwika Adama Dmuszewskiego, zaczynający się od słów: "Zrodzony w polskiej krainie", ukazuje się nazajutrz w "Kurierze Warszawskim". Tego samego dnia, przed wyjazdem, stawia datę na rękopisie dwu pierwszych Etiud z przyszłego opusu 10: C-dur i a-moll.

Przełom roku. Według nie popartej dowodami tradycji tej zimy powstały w Wiedniu pierwsze zarysy Scherza h-moll op. 20 i Ballady g-moll op. 23 — utworów ukończonych i wydanych w połowie lat trzydziestych, w Paryżu.


1849-


17 października. O godzinie drugiej po północy Fryderyk Chopin umiera. Według tradycji rodzinnej, ostatnie słowa brzmiały: „Matka, moja biedna matka”.

30 października. Uroczystości żałobne w kościele św. Magdaleny.
1 5 1