Zad1.uzupełnij tabelkę.

KWOTA | 32zł | 160zł | 2000zł |

50% kwoty
------------------
25%kwoty
-------------------
75% kwoty
-----------------
150%kwoty
KWOTA | 60zł | 120zł | 500zł |

10% kwoty
------------------
5%kwoty
-------------------
20% kwoty
-----------------
30%kwoty
Zad 2. oblicz.
90% kwoty 120zł.
15% kwoty 50zł.
18% liczby 250
4% liczby 35
61% liczby 20
0,5% liczby 300
106% liczby 60
2,5% liczby 800.

3. wpisz mniej niż, więcej niż lub tyle samo co..:
60% liczby 50 to.......................... 50%liczby 60.
800%liczby 0,8 to........................80% liczby 80.
0,1% liczby 50 to ....................... 0,5% liczby 10.

3

Odpowiedzi

2010-03-01T16:50:08+01:00
KWOTA | 32zł | 160zł | 2000zł |

50% kwoty
16zł I 80 zł I 1000 zł I
25%kwoty
| 8zł | 40zł | 500zł |
75% kwoty
| 24zł | 120zł | 1500zł |
150%kwoty
| 48zł | 180zł | 3000zł |

KWOTA | 60zł | 120zł | 500zł |

10% kwoty
| 6zł | 12zł | 50zł |
5%kwoty
| 3zł | 6zł |25zł |
20% kwoty
| 12zł | 24zł | 100zł |
30%kwoty
| 18zł | 36zł | 150zł |

3. wpisz mniej niż, więcej niż lub tyle samo co..:
60% liczby 50 to 30
50%liczby 60 to 30
800%liczby 0,8 to 6,4
80% liczby 80 to 64
0,1% liczby 50 to 0,05
0,5% liczby 10 to 0,05
2 4 2
2010-03-01T16:57:06+01:00
1.
32|160| 2000
16|80|1000
8|40|500
24|120|1500
48|240|3000


60|120|500
6|12|50
3|6|25
12|24|100
18|36|150

2.
108
7,5
45
1,4
1,2
1,5
63,6
20

3.
30=30
6,4 < 64
0,05 = 0,05
1 5 1
2010-03-01T17:17:40+01:00
Zad1.uzupełnij tabelkę.

KWOTA | 32zł | 160zł | 2000zł |

50% kwoty/16zł/80zł/1000zł
------------------
25%kwoty/8/40/500
-------------------
75% kwoty/24/120/1500
-----------------
150%kwoty/48/240/3000
KWOTA | 60zł | 120zł | 500zł |

10% kwoty/6/12/50
------------------
5%kwoty/3/6/25
-------------------
20% kwoty/12/24/100
-----------------
30%kwoty/18/36/150
Zad 2. oblicz.
90% kwoty 120zł.
0,9*120=1,8
15% kwoty 50zł.
0,15*50=3
18% liczby 250
0,18*250=45
4% liczby 35
0,04*35=1,4
61% liczby 20
0,61*20=12,2
0,5% liczby 300
0,005*300=1,5
106% liczby 60
1,06*60=63,6
2,5% liczby 800.
0,025*800=20
3. wpisz mniej niż, więcej niż lub tyle samo co..:
60% liczby 50 to tyle samo co 50%liczby 60.
0,6*50=30; 0,5*60=30
800%liczby 0,8 to mniej niż 80% liczby 80.
8*0,8=6,4;0,8*80=64
0,1% liczby 50 tyle samo co 0,5% liczby 10.
0,001*50=0,05;0,005*10=00,5