Odpowiedzi

Można wymieńić 6 funkcji rodziny. Są to ekspresyjna, ekonomiczna, opiekuńcza, wychowawcza, prokreacyjna oraz seksualna.
10 4 10
Najlepsza Odpowiedź!
Podstawowe funkcje rodziny

Funkcja prokreacyjna – wydawanie na świat potomstwa

Funkcja socjalizacyjna – polega na przygotowaniu dzieci do samodzielnego życia i pełnienia ról społecznych

Funkcja ekonomiczna – pozwala na zaspokajanie materialnych potrzeb rodziny

Funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca – polega na zapewnieniu środków niezbędnych do życia oraz sprawowaniu opieki nad niepełnosprawnymi, chorymi lub starszymi członkami rodziny, którzy ze względu ma wiek i stan zdrowie nie mogą same zaspokoić własnych potrzeb

Funkcja rekreacyjna – zaspokajanie potrzeby odpoczynku, relaksu, rozrywki

Funkcja seksualna – rodzina jest społecznie akceptowaną formą współżycia płciowego

Funkcja stratyfikacyjna – polega na nadawaniu przez rodzinę pozycji społecznej swoim członkom – dzieci dziedziczą po swoich rodzicach pozycję społeczną

Funkcja kulturowa – przekazywanie dzieciom dziedzictwa kulturowego przez zapoznawanie ich z dziełami sztuki, literatury, zabytkami itd
Rola społeczna (grupowa)
34 2 34