Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-03T20:49:28+01:00
Prawa człowieka, demokracja i państwo prawa są podstawowymi wartościami Unii Europejskiej. Zapisane w traktacie założycielskim, nabrały jeszcze większego znaczenia dzięki przyjęciu Karty Praw Podstawowych. Kraje pragnące przystąpić do UE muszą przestrzegać praw człowieka, podobnie jak kraje, które zawarły z Unią umowy handlowe lub inne porozumienia.