Proszę o pomoc ;(
Uzupełnił tekst czasownikami.

Yesterday started well,but ended badly! I got up late because it was Saturday morning. I had a shower and then I m some pancakes. I decided to d my homework before I went to meet my friends.Then I I my bus ticket.I couldn t find it anywhere.Of course,I was late and I m my bus. It took and hour to walk into town and I didn t belive me.
Tam gdzie jest jedna literka i tak duzoo wolnego tam musi być ten jakiś czasownki odpowieni zaczynający sie na takaliterke bardzo prosze o pomoc jest to bardzo ważne ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T20:10:16+01:00
Yesterday started well,but ended badly! I got up late because it was Saturday morning. I had a shower and then I MADE some pancakes. I decided to DO my homework before I went to meet my friends.Then I LOST my bus ticket.I couldn t find it anywhere.Of course,I was late and I MISSED my bus. It took and hour to walk into town and I didn t belive me.