Odpowiedzi

2010-03-01T21:27:43+01:00
W szkole, musisz zachowywać się dobrze.
In school, you must behave well.

Musimy śpiewać na lekcjach muzyki.
We need to sing in music lessons.

Musimy wziąć kanapki do szkoły
We have to take sandwiches to school

Nie możemy płakać.
We can not cry.

Nie możemy chodzić
We can not walk.

Nie możemy jeść
We can not eat

Możemy pisać w zeszytach
We can write in notebooks

Możemy czytać książki
We can read books

Możemy korzystać z internetu
We can use the Internet

Nie możemy otwierać okien
We can not open the windows