Odpowiedzi

2010-03-02T13:16:25+01:00
A)Obliczam długość drugiej przekątnej.
P=(d₁×d₂)/2
2P=d₁×d₂
d₂=2P÷d₁
d₂=(3a²+ab)×2÷2a
d₂=(6a²+2ab)÷2a
d₂=3a+b
Odp.: Długość drugiej przekątnej wynosi 3a+b.

b)Obliczam długość drugiego boku.
P=ab
b=P÷a
b=(6ab-4a²) ÷2a
b=3b-2a
Obliczam obwód.
Ob=2a+2b
Ob=2×2a+2×(3b-2a)
Ob=4a+6b-4a
Ob=6b
Odp.: Obwód wynosi 6b.


liczę na naj;);)
1 1 1