Plis- Pomocy!
proszę o pomoc w rozwiązaniu poniższego zadania:

Napisz reakcję:
a) chlorowania metanu
b) uwodornienia etenu
c) acetylen + chlorowodór
d) nitrowanie benzenu
e) uwodornienia benzenu
f) otrzymywanie polietylenu

Dokończ reakcję (forma cząsteczkowa,jonowa,jonowa skrócona)

Na2SO4 + Ba(NO3)2  …………….+……………..
CuSO4 + NaOH  …………….+………………
Podaj nazwę substancji,która wytrąci się w postaci osadu.

1

Odpowiedzi

2013-03-07T13:10:12+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

a) CH₄ + Cl₂ --UV--> CH₃Cl + HCl
b) CH₂=CH₂ + H₂ ---> CH₃-CH₃ 
c) C₂H₂ + HCl ---> CH₂=CHCl
d) C₆H₆ + HNO₃ --H₂SO₄--> C₆H₅NO₂ + H₂O
e) C₆H₆ + 3H₂ ---> C₆H₁₂ 
f) nCH₂=CH₂ ---> -[-CH₂-CH₂-]-n

2)
Na₂SO₄ + Ba(NO₃)₂ ---> 2NaNO₃ + BaSO₄
2Na⁺ + SO₄²⁻ + Ba²⁺ +2NO₃⁻ ---> 2Na⁺ + 2NO₃⁻ + BaSO₄
SO₄²⁻ + Ba²⁺  ---> BaSO₄ ... siarczan (VI) baru

CuSO₄ +2NaOH -> Cu(OH)₂ + Na₂SO₄
Cu²⁺ +SO₄²⁻ + 2Na⁺ + 2OH⁻ ---> Cu(OH)₂ + 2Na⁺ + SO₄²⁻
Cu²⁺ + 2OH⁻ ---> Cu(OH)₂ ... wodorotlenek miedzi(II)