Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T22:03:55+01:00
A) 3b, 6a
3b * 6a = 18ab

b) -2t,-st
-2t * (-st) = 2st²

c) -5b, ⅓ab
-5b * ⅓ab = -⁵/₃ab² = -1⅔ ab²

d) pr, 2pr
pr * 2pr = 2p²r²

e) -x, -x²
-x * (-x²) = x³

f) ½ab, -⅕a²
½ab * (-⅕a²) = -¹/₁₀ a³b
154 4 154
2010-03-01T22:04:49+01:00
A) 18ab
b) 2st²
c) -[5/3]ab² (5/3 - ułamek)
d) 2p²r²
e) x³
f) -0,1a³b
38 3 38