Sala na której odbywać się będzie dyskoteka ma kształt prostopadłoscianu o wymiarach 50m*sala na której odbywać się będzie dyskoteka ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 50m*30m*10m.Ile kg.waży powietrze w tej hali , jest 1mszecienny powietrza waży około 1,3 kg? Wyraż wagę powietrza w tonach.


*


3

Odpowiedzi

2010-03-02T00:07:20+01:00
A=50m
b=30m
c=10m

v=abc=50×30×10=15 000m³

1m³ waży około 1,3kg
15 000m³ waży 15 000×1,3kg=19 500kg=19,50tony waży powietrze w tej sali
Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-03-02T00:10:53+01:00
Sala na której odbywać się będzie dyskoteka ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 50m*30m*10m.Ile kg.waży powietrze w tej hali , jest 1mszecienny powietrza waży około 1,3 kg? Wyraź wagę powietrza w tonach.

a,b,c - wymiary sali
V - objętość prostopadłościanu

a = 50 m
b = 30 m
c = 10 m

V = a*b*c
V = 50*30*10
V = 15000 m³

1 m³ powietrza waży 1,3 kg
15000 m³ powietrza waży x kg
x = 15000 * 1,3 /1 = 19500 kg = 19,5 t

[ 1tona = 1000 kg]

Odp. Powietrze w hali waży 19,5 tony
2010-03-02T00:14:39+01:00
Sala na której odbywać się będzie dyskoteka ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 50m*30m*10m.Ile kg.waży powietrze w tej hali , jest 1mszecienny powietrza waży około 1,3 kg? Wyraż wagę powietrza w tonach.

a = 50 m - długość sali
b = 30m - szerokość sali
h = 10 m - wysokość sali
d = 1/3kg/1m³ - ciężar właściwy powietrza

m = ? - masa powietrza w sali

1. Obliczam objętość prostopadłoscianu = objetość powietrza w sali
V = a*b*h
V = 50m*30m*10m
V = 15.000 m³

2. Obliczam mase powietrza w sali
Korzystam ze wzoru na ciężar właściwy i obliczam m
d = m : V
m - masa
V - objetość

m = d*V
m = 1/3 kg/1m³ * 15.000 m³
m = 19.500 kg
m = 19,5 tony

Odp. Masa powietrza w sali wynosi 19,5 tony