Proszę rozwiążcie mi te zadania jak ich nie zrobię fizyczka mnie zabije! pomocy!
Zad1
jaką prędkość uzyska kamień rzucony do studni z prędkością 10m/s. Głębokość studni wynosi 10 m

zad2
Oblicz ile energi należy dostarczyć kostce lodu o masie 2 kg i temperaturze - 30 stopni C aby ją zamienić w wodę o temp. 20 stopni C. Wykonaj wykres T(Q) dla tego wykresu. ciepło właściwe lodu - 2100 J/kg stopni C , ciepło właściwe wody - 4200 J/kg stopień C , ciepło topnienia lodu 340 KJ/kg

Zad3
Ile będzie wynosił cieplny przepływ energi z elektrycznego żelazka do otoczenia w czasie 0.5 godziny przy podłączeniu do instalacji elektrycznej o napięciu 220V? Opór ogrzanej spirali żelazka wynosi 80Ω (omów)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T04:47:41+01:00
Rozwiąże Ci zad.1;
Dane:
Vp=10[m/s];
g=10[m/s2];
h=10[m];
Vk=Vp+g*t;
h=gt2/2;
t2=2h/g;
t=perw,2h/g,podstawiam za czas do I wzoru;
Vk=Vp+gpierw.2h/g.włączam g pod znak pierwiastka;
Vk=Vp+pierw.2gh;
Jednostka:
[Vk]=[pierw.m2/s2]=[m/s];
Obliczenia:
Vk=10+pierw.2*10*10;
Vk=10+pierw.200;
Vk=10+14,1;
Vk=24,1[m/s].
Odp.Kamień uzyska prędkość Vk=24,1[m/s].
Teraz Cię może nie zabije ,napisałbym Ci więcej zadań ale mam krwotok z nosa!Sorki!
Pomogę Ci jeszcze w zadaniu 3,chociaż łykam krew!
zad.3
Dane:
t=0,5[h]=30[min]=1800[s];
U=220[V];
R=80[om];
Wzór:
Q=W;
Q=U*I*t;
Z prawa Ohma;
I=U/R;
Q=(U2*t)/R;
Q=220do2*1800/80;
Q=48400*1800/80=87120000/80=1089000[J]=1089[kJ].
1 5 1