Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T13:44:19+01:00
Grupa bakterii Rhizobium z punktu widzenia produkcji rolnej wysuwa się na czołowe miejsce. Są to bakterie żyjące w symbiozie z roślinami motylkowymi, mianowicie z łubinem, grochem, fasolą, soją, wyką, lucerną, koniczynami, seradelą, bobikiem i innymi. Z drzew należą do tej rodziny m. in. grochodrzew i karagana. Bakterie te, zwane brodawkowymi, żyją i rozwijają się w glebie. Z chwilą pojawienia się w glebie korzeni roślin motylkowych bakterie te gromadzą się na włośnikach, wnikają przez nie do komórek kory pierwotnej i rozwijają się tam bardzo szybko, tworząc naroślą w postaci brodawek. Bakterie brodawkowe są wybiórcze w stosunku do gatunku rośliny symbionta. Niektóre współżyją z więcej niż jednym gatunkiem roślin, (np. z lucerną i nostrzykiem), inne tylko z jednym gatunkiem (np. z soją). Symbioza roślin z bakteriami brodawkowymi polega na dostarczaniu przez roślinę węglowodanów i soli mineralnych bakteriom, a pobieraniu od nich związków azotowych; związki te wytwarzane są przez bakterie korzystające z wolnego azotu powietrza. Przyjmuje się, że 1 g s. m. brodawek wiąże około 100 mg N2 i że na 20 części zużytego w procesie utleniania węgla przypada 1 część azotu. Virtanen twierdził, iż związki azotowe przenikają do rośliny jeszcze za życia bakterii. Inni badacze, utrzymują, że przenikanie azotu do rośliny i gleby następuje dopiero po śmierci bakterii i rozkładzie ich ciał.
3 3 3