Odpowiedzi

2010-03-02T14:23:15+01:00
Siłami zewnętrznymi nazywamy siły, które zastępują działanie sił oddziałujących na rozpatrywane ciało, przy izolowaniu tego ciała od innych, pierwotnie z nim połączonych. Występują one jako tzw. siły czynne obciążające ciało i jako reakcje więzów, tzw. siły bierne.

Siły wewnętrzne stanowią oddziaływania między poszczególnymi elementami ciała. Na podstawie piątej zasady statyki siły wewnętrzne są zawsze parami przeciwne, mają równe wartości i działają wzdłuż tej samej prostej. W celu ujawnienia tych sił stosuje się metodę przecięć, która polega na myślowym przecięciu ciała dowolną płaszczyzną.


Chyba nie oto ci chodziło ?
No ale dobra już ;p
22 2 22
2010-03-02T14:23:41+01:00
Siły wewnętrzne są to siły oddziaływania pomiędzy elementami układu ciał.
W teorii konstrukcji siły wewnętrzne, nazywane również siłami przekrojowymi, są to siły oddziaływania pomiędzy częściami ciała, powstałymi na skutek rozdzielenia tego ciała przekrojem.

Siły zewnętrzne – w wytrzymałości materiałów to siły działające na ciało - konstrukcje lub jej element. dzieli się na:
Siły czynne – Pi przyłożone na powierzchni ciała i pochodzące od zewnętrznych obciążeń, oraz siły przyłożone wewnątrz ciała, na przykład siła grawitacji G (ciężar ciała) lub siła bezwładności.
Siły bierne – reakcje w miejscu styku konstrukcji z podłożem lub elementu z innym elementem w węźle Ri.
11 3 11