1. Przyczyny II wojny światowej.
2. Proces rusyfikacji w Polsce.
3.Konferencja wielkiej Trójki.
4.Państwa zdobyte przez Niemcy w 1938-1941
5.Stosunki Polsko-Radzieckie w 1939-1945

UWAGA !
-Uznaje zadanie tylko gdy beda wszystkie odp. Jeśli nie bedzie to spam i papa .
-Sprawdze czy to google.pl odpowiedzi nie mogą być z neta.
-Krótkie i sensowne odpowiedzi to nie opowiadanie wiem nie rozpisywac sie. (jedno gora dwa zdania)

3

Odpowiedzi

2010-03-02T17:54:11+01:00
1. Podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow
2. Dojście Adolfa Hitlera do władzy
3. Słabość do ligi narodów
4. W Europie panował strach przed komunizmem
5. Niemcy łamały zasady traktatu wersalskiego
6. Niemcy, Japonia i Włoch zawarły Pakt Antykominternowski
7. Chęć zaistnienia i powiększenia terenów przez Niemcy

2. Rusyfikacja to sposób wynarodowienia Polski poprzez
narzucenie komuś kultury rosyjskiej i języka rosyjskiego.
W 1833 roku wprowadzono stan wojenny.

W polsce wszystko zależało od carskich naczelników wojskowych oraz namiestnika Iwan Paskiewicza, gdyż oni o wszystkim decydowali. Zachowana Rada Stanu składała się w większości z Rosjan. Stopniowo różne dziedziny życia podporządkowano kierownictwu centralnemu w Petersburgu. Likwidowano Uniwersytet Wileński, Liceum Krzemienieckie i inne polskie gimnazja.

jak chcesz to moge ci napisac sposoby ruzyfikacji .
3.
Teheran 28.11-01.12. 1943r.
-orientacyjny podział Europy na strefy wpływów na rzece Łabie, co oznaczało, iż Polska znajdzie się w strefie radzieckiej.
-postanowienie okrojenia Niemiec na rzecz państwa polskiego, a nowa Polska będzie się znajdowała pomiędzy linią Curzona a Odrą.
Jałta 04-11.02.1945r
- oficjalne ogłoszenie granic Polski przez Wielką Trójkę-- ostatecznie ogłoszenie graniczy wschodniej, linia Curzona z możliwymi odchyleniami 5-8 km na korzyść Polski,
- utworzenie nowego polskiego rządu, TRJN- Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej
- nie rozstrzygnięto sprawy granicy zachodniej; dwie koncepcje, jedna mówiła o granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, druga zaś o granicy na Odrze i Nysie Kłodzkiej;
Poczdam od 17 lipca do 2.08.1945r.
- oddanie w "polską administrację" byłe ziemie niemieckie leżące na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej, część Prus Wschodnich i Wolnego Miasta Gdańsk.
- decyzja o przesiedleniach Niemców z terenów oddanych Polsce.

4. Dania, Norwegia, Belgia, Francja, Anglia, Holandia
5. Stosunki polsko-rosyjskie dzielą się na trzy okresy.
Pierwszy trwa od września 1939r. do czerwca 1941 r -wspólna agresja ZSRR i III Rzeszy.
Drugi od lipca 1941r. do przełomu 1943-1944r- agresja III Rzeszy na ZSRR oraz pakt Sikorski-Majski.
Trzeci trwa od 1944 do maja 1945- ujawnienie sprawy Katynia, ofensywa radziecka i kapitulacja Rzeszy.

3 4 3
2010-03-02T18:14:06+01:00
1.Przyczyny II wojny światowej.

Jeśli chodzi o przyczyny wybuchu drugiej wojny światowej to podaje się takie które bezpośrednio wpłynęły na wybuch wojny i te drugie czyli pośrednie.

Jedną z takich ważniejszych przyczyn wybuchu wojny było łamanie przez Niemcy postanowień traktatu wersalskiego( który kończył I wojnę światową)
- Anschluss Austrii
- Hitler dokonał remirytaryzacji Nadrenii (co było sprzeczne z postanowieniami traktatu Wersalskiego)
- Poparcie Niemiec dla Agresji Włoch na Etiopie
- Pakt Ribbentrop-Mołotow (sierpień 1939 r.) zawarty między Niemcami i ZSRR, dwa mocarstwa podzieliły między siebie terytorium Polski (wcześniej były podpisane pakty o nie agresji Polski z Niemcami i Polski z ZSRR)

Myślę ze tamte będą najważniejsze bo chciałeś krótko, ale jak coś to jeszcze:
- Polska odrzuciła roszczenie Niemiec, które chciały poprowadzić autostradę przez tereny Polski to miało być Pomorze- Prusy Wschodnie
- Niemcy, Włochy i Japonia były niezadowolone z tego co przyniosła im I wojna. Niemcy zostały obarczone wina za I wojnę.

2.Proces rusyfikacji w Polsce.
Proces ten miał doprowadzić do wynarodowienia Polaków, pozbawienia ich kultury, język, historii. Aby tego dokonać zamykano Uniwersytety, narzucono młodym Polakom naukę języka rosyjskiego, poznawanie ich obyczajów, a zamiast religii katolickiej- prawosławie


3.Konferencja wielkiej Trójki.
Nie wiem czy chodziło Ci o trzy Konferencje czy tylko o jedną. Napiszę o trzech.
W Konferencji udział brała Anglia, USA i ZSRR.

Teheran
28 .11– 1.12 1943r. –Konferencja w Teheranie
Podczas której zostały podjęte postanowienia co do Jugosławii, Turcji, Bułgarii, Japonii i Francji. Ustalono także granicę Polski.


Jałta
4 – 11 lutego 1945r . Podczas tej konferencji także było podjętych wiele kwestii, np. podział Berlina. A jeśli chodzi o Polskę znów poruszano sprawy granicy, potwierdzając to co w Jałcie, oraz sprawa Rządu, gdzie zwyciężyła koncepcja Stalina zamiast Rządu Tymczasowego- Rząd jedności Narodowej .


Poczdam
Konferencja w Poczdamie 17 lipca do 2 sierpnia 1945r . Miała ona dotyczyć kształtowania się państw po wojnie.


4.Państwa zdobyte przez Niemcy w 1938-1941
Austria, Polska, Dania, Norwegia, Francja, Holandia i Belgia

5.Stosunki Polsko-Radzieckie w 1939-1945
Przed 17.09.1939r. ważny był traktat o nieagresji zawarta między ZSRR i Polską. Oczywiście stosunki zmieniają się dnia 17.09.1939 kiedy ZSRR uderza na Polskę.
Stosunki były bardzo wrogie aż do czerwca ’41. Wtedy Sojusznik ZSRR czyli Niemcy uderzył na ZSRR. Nic tak nie łączy jak wspólny wróg(Niemcy) Stosunki z ZSRR polepszyły się. Oczywiście nie były przyjazne, raczej obojętne. Jednak w maju 1945 doszło do ujawnienia zbrodni Katyńskich, co znacznie pogorszyło stosunek Polaków z ZSRR.


Jeśli masz jakieś pytania, coś chcesz dokładniej, albo chodziło Ci o inne informacji to pisz :))

Pozdrawiam ;))
2 5 2
2010-03-02T18:25:54+01:00
1.Nieprzestrzeganie Traktatu Wersalskiego, głównie przez Niemców.
2.Wiele państw po sracie wojsk po wojnie chciało zwiększyć swoje siły Polakami. Do armii zaczęli się zgłaszać ochotnicy. Wraz z żołnierzami do obozów werbunkowych docierało wielu cywilów, w tym kobiety i dzieci.Stalin ograniczył dostawy żywności dla wojska i wstrzymał zwolnienia z łagrów
3.ZSRR, USA i Wielka Brytania - tzw. wielka trójka
Wspólne narady w celu omówienia najważniejszych kwestii dotyczących wojny i powojennego ładu.
4. ZSRR, Polska, Wielka Brytania, Algieria, Syria
5. Rosjanie łamali dostali wszelkie umowy podpisane z Rzeczpospolitą.
3 3 3