Odpowiedzi

2010-03-02T14:48:31+01:00
1) Odrodzenie rózniło sie tym, że zaczęto bardziej zwracoć uwagę na ubiór i luksus człowieka a nie na uprawę pola.
2)Renesans to okres , gdzie dużo sie wydarzyło, to był okres sztuki, natchnienia dla artystów
2010-03-02T14:56:26+01:00
2. Renensans -tym terminem historycy określają epokę trwającą od połowy XV do końca XVI stulecia. Wyraz ten pochodzi od łacińskiego "renatio" (poźniej francuskie "renaissance")- odrodzenie. Rzeczywiście, renesans to odrodzenie antyku, sztuki, nauki.

Za początek renesansu przyjmuje się umownie rok 1450. II połowa XV to gwałtowne zmiany na mapie świata. Upada Cesarstwo Bizantyjskie (1453), Hiszpanie zdobywają w 1492 Granadę, radzą sobie z Arabami. Zostają odkryte nowe lądy, szlaki handlowe. Magellan w latach 1519-1521 opływa pierwszy raz Ziemię. Coraz bardziej dynamicznie rozwija się handel i rzemiosło. Podnosi się poziom życia mieszczan.