Znajdź argumenty i kontrargumenty do przedstawionych tez.
1. Wagarowicze powinni być odprowadzani do szkoły przez policję lub straż miejską.
2. Samorządy Uczniowskie w polskich szkołach nie mają możliwości działania.
3. Uczniowie powinni mieć bardzo wysoki poziom nauczania.

Proszę, błagam! Ni w ząb nie łapię WOS-u. Jak ktoś mi rozwiąże to będę bardzo wdzięczna =) Aha, wybiorę najlepszą odpoweidź za którą jest +7 pkt. I w razie czemu mogę komuś pomóc w matmie i angielskim

1

Odpowiedzi

2009-10-19T21:14:37+02:00
ARGUMENTY :

1. Wagarowicze będą odczuwać większy strach przed przyszłymi potencjalnymi ucieczkami, bo wstyd którego "najedzą się" kiedy odprowadzi ich do szkoły policja zniechęci ich do dalszych wybryków.

2. Samorządy nie mają możliwości działania, ponieważ boją się często wyrażać swoich opinii aby nie konfliktować się z nauczycielami. Boją się też konsekwencji swej pracy, która może zostać niedoceniona lub źle odebrana, poza tym nie mają żadnego autorytetu wśród rówieśników.

3. Uczniowie powinni mieć wysoki poziom nauczania, aby móc się rozwijać i mieć łatwiejszy dostęp do szkolnictwa wyższego. Otwiera to drzwi na wszelkie uczelnie i podnosi kompetencje uczniów.

KONTRARGUMENTY :

1. Policjanci powinni zająć się prawdziwymi przestępcami, a nie wagarowiczami. Poza tym wstyd, który towarzyszy uczniom odprowadzonym przez policje może ich zdemoralizować.

2. Samorządy mają możliwość działania, ponieważ są przedstawicielami uczniów i reprezentują ogół. Przy pomocy dyrekcji i nauczycieli są w stanie organizować wiele imprez w tym charytatywnych i dbać o godną reprezentację szkoły.

3. Uczniowie nie powinni mieć wysokiego poziomu nauczania, lecz dostosowany do wszystkich, gdyż nie każdy ma takie same umiejętności i ambicje. Poza tym niższy poziom nie oznacza, że uczniowie są mniej mądrzy.
4 4 4