Odpowiedzi

2010-03-02T17:25:23+01:00
Dane:
t = 1h = 3600s
V = 20l = 20dm³ = 0,02m³
ρ = 1000 kg/m³
s = 25m
Szukane:
W₂ = ?

ρ = m/V |•V
m = ρV
m = 0,02 • 1000
m = 20

[m] = kg/m³ • m³
[m] = kg

W₁ - praca wykonana w czasie 1s
W₁ = Fs
W₁ = mgs
W₁ = 20 • 10 • 25
W₁ = 5000

W₂ - praca wykonana w czasie 1h
W₂ = W₁ • 3600
W₂ = 5000 • 3600
W₂ = 18000000J
W₂ = 18 MJ

[W] = kg • N/kg • m
[W] = N • m
[W] = J

Odp.: Wartość pracy wykonanej w czasie 1 godziny przez pompę wodną wynosi 18 MJ.
18 4 18