Liczba książek przyrodniczych znajdujących się w szkolnej bibliotece przekracza 296 ale jest mniejsza niż 315.Do zapakowania 14 paczek z których każda zawierałaby taką samą liczbę książek brakuje jeszcze 6 egzemplarzy.Ile jest książek przyrodniczych w tej bibliotece..?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T17:21:42+01:00
X - liczba książek w jednej paczce
14x-6 - liczba książek w bibliotece

2 nierówności:
I. 14x - 6 > 296 |+6
14x > 302 |/14
x > 21,6

II. 14x - 6 < 315 |+6
14x < 321 |/14
x < 22,9

liczba książek w paczce jest w przedziale
21,6 < x < 22,9
Książki liczone są w całości, a nie w kawałkach, dlatego liczba NATURALNA mieszcząca się w tym przedziale jest tylko jedna, a wynosi ona: 22.
Zatem liczba książek w bibliotece wynosi:
14x-6 = 14*22 - 6 = 302
6 3 6
2010-03-02T17:24:34+01:00
X - liczba książek w jednej paczce
14x-6 - liczba książek w bibliotece

2 nierówności:
I. 14x - 6 > 296 |+6
14x > 302 |/14
x > 21,6

II. 14x - 6 < 315 |+6
14x < 321 |/14
x < 22,9

liczba książek w paczce jest w przedziale
21,6 < x < 22,9
Książki liczone są w całości, a nie w kawałkach, dlatego liczba NATURALNA mieszcząca się w tym przedziale jest tylko jedna, a wynosi ona: 22.
Zatem liczba książek w bibliotece wynosi:
14x-6 = 14*22 - 6 = 302
7 4 7