Ale,jazawsze,sprzeciwiałam się,twierdząc,że nie ma tu ryb.Wreście kiedy już byliśmy ponat milę morską do brzegu,kazałem Mulejowi zwinąć żagieli zacząłem łowić ryby;ale kiedy poczułem rybę w sieci,opiszczałem ją niżej, pozwalając ujść zdobyczy.Tak mineła prawie godzina.

określ odmienne i nie odmienne części mowy i każde słowo po koleji po jedym słowie

prosze musze mieć to na dziś i...

2

Odpowiedzi

2010-03-02T22:25:56+01:00
Ale - spójnik - nieodmienna
ja - spójnik - nieodmienna
zawsze - przysłówek - nieodmienna
sprzeciwiałam - czasownik - odmienna
się - spójnik - nieodmienna
twierdząc - bezokolicznik - nieodmienna
że - spójnik - nieodmienna
nie - partykuła - nieodmienna
ma - czasownik - odmienna
tu - przysłówek - nieodmienna
ryb - rzeczownik - odmienna
. - partykuła - nieodmienna
Wreszcie - przysłówek - nieodmienna
kiedy - przysłówek - nieodmienna
już - przysłówek - nieodmienna
byliśmy - czasownik - odmienna
ponad - przyimek - nieodmienna
milę - rzeczownik odmienna albo liczebnik odmienna (nie mam pojęcia)
morską - przymiotnik - odmienna
do - przyimek - nieodmienna
brzegu - rzeczownik - odmienna
kazałem - czasownik - odmienna
Mulejowi - rzeczownik - odmienna
zwinąć - bezokolicznik - nieodmienna
żagieli - rzeczownik - odmienna
zacząłem - czasownik - odmienna
łowić - bezokolicznik - nieodmienna
ryby - rzeczownik - odmienna
ale - spójnik - nieodmienna
kiedy - przysłówek - nieodmienna
poczułem - czasownik - odmienna
rybę - rzeczownik - odmienna
w - przyimek - nieodmienna
sieci - rzeczownik - odmienna
opiszczałem - czasownik - odmienna
ją - spójnik - nieodmienna
niżej - przysłówek - nieodmienna
pozwalając -- bezokolicznik - nieodmienna
ujść - bezokolicznik - nieodmienna
zdobyczy - rzeczownik - odmienna
Tak - partykuła - nieodmienna
mineła - czasownik - odmienna
prawie - przysłówek - nieodmienna
godzina - rzeczownik - odmienna


nie wiem czy na pewno oto chodiło. :)
2010-03-03T02:27:47+01:00
Osoba powyżej zrobiła to z błędami, postaram się je poprawić:

ja - zaimek - nieodmienna
twierdząc - imiesłów przysłówkowy współczesny - odmienna
nie - partykuła przecząca - nieodmienna
milę - rzeczownik - odmienna
do - przyimek - nieodmienna
zwinąć - bezokolicznik - odmienna
żagli? (nie ma słowa żagieli!)- rzeczownik - odmienna
łowić - bezokolicznik - odmienna
o - przyimek pełniący wiele funkcji w zdaniu
piszczałem (nie ma słowa opiszczałem!)- czasownik - odmienna
ją - zaimek! - nieodmienna
pozwalając - imiesłów przysłówkowy współczesny - nieodmienna
ujść - bezokolicznik - odmienna