1.Uzupełnij:

a)6x-9y=.....(2x-3y)
b)4xy-6x=....(2y-3)
c)12p²q-2pq=...............(6p-1)
d)-9a²-6ab=-3a(.............)
e)p-½r=½(.............)
f)4x-y=4(.............)
g)a-3b=3(..............)
h)5x+5y+1=5(...............)
i)6cd²-cd=2cd(.............)
j)a²b-2a³=½a²(...............)

2.Wpisz odpowiednie sumy algebraiczne.


6x²-9x³y=3x²(......)

6x²-9x³y=-3y(......)

6x²-9x³y=6xy(..............)


5a²b²-a²b³=a²b²(.........)

5a²b²-a²b³=-5a²(...........)

5a²b²-a²b³=5ab(........)


3.Oblicz (licz sprytnie)

a)196*295-196*296=

b)2,8*8,2+1,8*2,8=

c)149,9+149,9*8-1499=

d)14 1/21*8/17+14 1/21*9/17=

e)1/333*1/8+1/111*23/24=

f)7³+7/7²+1=
Dzięki z Góry :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T19:21:01+01:00
1.Uzupełnij:

a)6x-9y= 3(2x-3y)
b)4xy-6x=2x(2y-3)
c)12p²q-2pq=2pq(6p-1)
d)-9a²-6ab=-3a(3a+2b)
e)p-½r=½(2p-r)
f)4x-y=4(x-¼)
g)a-3b=3(⅓a -b)
h)5x+5y+1=5(x+y+⅕)
i)6cd²-cd=2cd(3d-½)
j)a²b-2a³=½a²(2b-4a)

2.Wpisz odpowiednie sumy algebraiczne.


6x²-9x³y=3x²(2-3xy)

6x²-9x³y=-3y(-6x²/3y + 3x³)

6x²-9x³y=6xy(x/y - ⁹/₆x²)


5a²b²-a²b³=a²b²(5-b)

5a²b²-a²b³=-5a²(b²+⅕ b³)

5a²b²-a²b³=5ab(ab-ab²)


3.Oblicz (licz sprytnie)

a)196*295-196*296= 196 (295-296) = 196* (-1) = -196

b)2,8*8,2+1,8*2,8= 2,8 (8,2+1,8) = 2,8 * 10 = 28

c)149,9+149,9*8-1499= 149,9 (1+8 - 10) = 149,9 * (-1) = -149,9

d)14 1/21*8/17+14 1/21*9/17= 14 1/21 (8/17+9/17) =
=14 1/21 * 17/17 = 14 1/21 *1 = 14 1/21

15 3 15
2010-03-02T19:39:22+01:00
3
2x
2pq
3a+2b
2p-r
x-1/4y
1/3a-b
x+y+1/5
3d-1/2
2b-4a

2-3xy
-2x²/y - 3x³
x/y-2/3x²

5-b
-b²+1/5b³
ab-ab²

a)196(295-296)=196*(-1)=-196
b)2,8(8,2+1,8)=2,8*10=28
c)149,9(1+8-10)=149,9(-1)=-149,9
d)14 1/21(8/17+9/17)=14 1/21*1=14 1/21
e)1/111(1/3*1/8+23/24)=1/111(1/24+23/24)=1/111
f) ?
4 3 4