Proszę o przetłumaczenie na j rosyjski;)
DAJE NAJ;)
Adam urodził się 3 grudnia 1977 roku w malowniczej górskiej miejscowości, Wiśle, perle Beskidu Śląskiego. Jego rodzice to Jan i Ewa z domu Szturc. Adam ma starszą siostrę Iwonę. Od najmłodszych lat stanowią dobrą i zgodną parę rodzeństwa. Bardzo możliwe, że charakter Adama kształtował się również pod jej wpływem. Adam jako młodszy brat musiał nieraz bronić swojej pozycji i stale pracować nad sobą.
Od najmłodszych lat daje się poznać jako dziecko bardzo ruchliwe i dynamiczne. Pod okiem wujka (Jana Szturca), nie chodząc jeszcze do szkoły, zaczyna trenować na skoczni w Wiśle-Centrum. W roku 1984 Adam rozpoczyna naukę w Szkole Podstawowej w Wiśle-Głębcach. Oprócz zamiłowania do wychowania fizycznego ma talent w kierunku plastycznym. Ładnie maluje, o czym być może zdążymy się jeszcze przekonać...Jest typowym chłopakiem o romantycznej duszy, a jednocześnie bardzo dużo wymaga od siebie. Nie bez znaczenia jest również - dochodząca często do głosu - ambicja. Wszystko to powoduje, że Adam lubi walczyć jak przysłowiowy lew.
Jako 16-latek podczas letnich zawodów w skokach narciarskich zostaje skrzywdzony przez sędziów. Błąd wyjaśniono i naprawiono, jednak dla Adama jest to moment wielkiej próby. Wprawdzie nie zrywa ze skocznią, jednak więcej serca zaczyna okazywać piłce nożnej. Futbol przez całą podstawówkę był jego namiętnością.
16 czerwca 1997 r. Adam Małysz ożenił się z Izabelą Polok .Ślub odbył się w ewangelickim kościele św. Piotra i Pawła w Wiśle 31 października tego samego roku urodziła się ich córka, Karolina.
Czterokrotny medalista olimpijski, czterokrotny indywidualny mistrz świata, czterokrotny (w tym trzykrotny z rzędu) zdobywca Pucharu Świata, triumfator Turnieju Czterech Skoczni, trzykrotny zwycięzca Turnieju Nordyckiego, trzykrotny triumfator Letniego Grand Prix, zdobywca Pucharu KOP, dwudziestokrotny zimowy mistrz Polski, szesnastokrotny letni mistrz Polski, rekordzista Polski i były współrekordzista świata w długości skoku narciarskiego (225 m). Czterokrotnie wybierany najlepszym sportowcem Polski. Kawaler Krzyża Komandorskiego i Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski
Igrzyska olimpijskie – 2. i 2. miejsce
13 lutego 2010 w Vancouver na igrzyskach olimpijskich w konkursie na normalnej skoczni Adam Małysz zdobył srebrny medal z notą 269,5 pkt, przegrywając z Simonem Ammannem o 7 punktów. 20 lutego Polak oddał skoki na odległość 137 i 133,5 m. i ponownie zdobył srebrny medal, ponownie przegrywając z Simonem Ammannem.
Konkurs drużynowy reprezentacja Polski ukończyła na szóstej pozycji, przegrywając z Austrią, Niemcami, Norwegami, Finami i Japończykami. Adam Małysz oddał skoki na odległości 136,5 oraz 139,5m.
CIEKAWOSTKI:
* Rekord życiowy 225 metrów (23.03.2003 - Planica)
* Pierwsza wygrana w Pucharze Świata 17.03.1996 w Oslo
* Cztery razy wygrana w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata - 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 oraz 2006/2007

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T19:17:52+01:00
Адам родился 3 декабря 1977 в живописной горной деревни, Висла, жемчужные Бескид Селезский. Родители Джона и Евы из дома Szturc. Адам есть старшая сестра, Ивона. С раннего возраста хорошо и совместимых пар братьев и сестер. Очень возможно, что характер Адама также разрабатывается под влиянием. Адама как младшего брата иногда приходится отстаивать свою позицию и продолжает работать над собой.
С ранних лет он известен как ребенок очень живой и динамичной. Под руководством своего дяди (Джон Szturca), еще не умеет ходить в школу, она тренировалась прыгать в Висле центр. В 1984 году Адам начал преподавать в начальной школе в Висле Głębcach. Кроме того, любовь к физическому воспитанию имеет талант к искусству направлении. Nicely росписи, которые, возможно, еще раз увидеть ... Это типичный мальчик с романтической душой, но и требует много друг от друга. Важно также - часто стремятся голосование - их амбиции. Все это означает, что Адам любит драться, как лев поговорки.
В 16-летняя лет соревнования по прыжкам с трамплина ранен судьями. И объяснить ошибки исправлены, но для Адама момент большое испытание. Хотя это и не нарушить холме, но больше сердце начинает показывать футбол. Футбол для всех начальное образование было его страстью.
16 июня 1997 года Нолан Райан, он женился на Изабелле Polok. Венчание состоялось в евангелической церкви Св. Петра и Павла в Висле 31 октября того же года родилась их дочь Каролина.
Четырехкратным олимпийским чемпионом, в четыре раза отдельные чемпионом мира, четыре раза (в том числе три раза подряд), обладатель Кубка Мира, победитель четырех трамплинов, трижды победитель турнира Северных, трижды победитель Летний Гран-при победитель Кубка Л.Д., в двадцать раз чемпион Польши зимой, чемпион летних польских Hex , польский рекордсменом и бывший współrekordzista Мир прыжках в длину на лыжах (225 м). Четыре выбрали лучший польский спортсмен. Рыцарь Komandorskiego крест и крест офицера ордена "Возрождение польской
Олимпийские игры - 2 и 2 место
13 февраля 2010 в Ванкувере на Олимпиаде в конкурсе на нормальных холме Адам Малыш выиграл серебряную медаль с 269,5 сведению очков, проиграл Симону Ammann 7 баллов. 20 февраля полюс дали прыжки расстоянии 137 и 133,5 м, и снова завоевал серебряную медаль, снова проиграл Симон Амман.
Конкурс команд польская команда закончила на шестом месте, проиграв в Австрии, Германии, Норвегии, Финляндии и Японии. Нолан Райан бросил прыгать 136,5 и 139,5 М.
ДРУГИЕ:
* 225 метрах записи в жизни (23.03.2003 - Planica)
* Первое место на Кубке мира в Осло, 17.03.1996
Четыре раза в генеральной классификации выиграть Кубок мира - 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 и 2006/2007
2010-03-02T19:17:52+01:00
Адам родился 3 декабря 1977 года в живописной горной местности, Висле, жемчугам Сласкиего Бескиду. Его родители то Иван и Ева из дома Сзтурц. Адам имеет старшую сестру Ивоне. От наймлодсзицх лет представляют хорошей и согласна пар братьев и сестер. Очень возможно, что характер Адама складывался также под ее влиянием. Адам как меньший брат должен был неоднократно защищать своей позиции и постоянно работать над собой.
От наймлодсзицх лет дается познать как ребенка, очень подвижного и динамического. Под глазом дяди ...
2010-03-02T19:53:47+01:00
Адам родился у декабря года в живописной горной местности, Висле, жемчугу Бэскиду. Его это Ян и Ева из дому Штурц. У Адама более старая сестра Ивонэм. С малых лет представляют собой хорошую и уживчивую пару братья и сёстры. Очень возможное, что характер Адама складывался также под её влиянием. Адам как младший брат был вынужденный неоднократно защищать свою позицию и постоянно работать над. С малых лет познаётся малышом очень подвижное и динамическое. Подглазный дяди (Яна Штурца), посещая школы ещё, начинает тренироваться на трамплине в Висьле-Центрум. В год Адам начинает науку в начальной школе в Висьле-Глэмбцах. Кроме увлечения физкультурой имеет талант к пластическим. Хорошо красит мы, о чём может быть успеем ещё убедиться... - типичный мальчишка о романтической душе, а вместе с тем очень много требует от. Не без значения jest также - приходящая часто к голосу - чувство собственного достоинства. Всё это вызывает, что Адам любит бороться как пословичный лев. Как - лятэк во время летних соревнований по лыжным прыжкам остаётся обиженный судьями. Ошибку объяснили и починили, однако для Адама это момент большой пробы. Правда не срывает с трамплином, однако более сердца начинает предъявлять футбольной. Футбол через всю началку был его страстью. июня р. Адам Малыш женилсяЧетырёхкратный медалист олимпийский, четырёхкратный индивидуал чемпион мира, четырёхкратный (в этом трёхкратный подряд) завоеватель мира, триумфатор четырёх, трёхкратный победитель, тройной триумфатор Гран-при, обладатель кубка копай, зимний мастер Польши, летний мастер Польши, рекордсмен Польши и бывший мира в длине лыжного прыжка (m). Вчетверо выбиранный наиболее хорошим спортсменом Польши. Кавалер и взрождения Польши олимпийские игры –. и. место на Изабелле Полёк. состоялась в евангелической церкви сьв. Петровки во Висле октября тот же самый год родила их дфевраля во Ванкувер на олимпийских играх в конкурсе на нормальном трамплине Адам Малыш раздобыл серебряную медаль с нотой, проигрывая Саймону Амманнэм о точек. февраля поляк отплатил прыжками на расстояние и. и вновь раздобыл серебряную медаль, вновь проигрывая Саймону Амманнэм. Командный конкурс представительство Польши окончило на шестой позиции, проигрывая Австрии, Германии, норвежцам, финнам и японцам. Адам Малыш отплатил прыжками на и. Любопытные подробности: * жизненный метров (23.03.2003 - Пляница) * первый выигранный в мира 17.03.1996 в * выигранная в генеральной классификации мира очь, Каролина.