Odpowiedzi

2010-03-02T19:57:47+01:00
Powstanie listopadowe wybuchło w nocy z 29 listopada na 30 listopada w 1830roku,a zakończyło się 21 pazdziernika w 1831roku.
1. Przyczyny powstania listopadowego to:
a) łamanie zasad konstytucji i ograniczanie autonomii Królestwa Polskiego przez władze rosyjskie
b) wiadomości o europejskich ruchach wolnościowych
c) rusyfikacja
d) wieści o rewolucji lipcowej we Francji i jej zwycięstwie
e) wiadomość o przygotowywanej przez cara interwencji przeciw rewolucji w Belgii, w której miała brać udział polska armia
f) informacja o groźbie wykrycia spisku
2. Skutki powstania listopadowego to:
a) Wielka Emigracja(około 10.000 ludzi)
b) przewartościowanie dawnych koncepcji, sformułowanie nowych idei i opracowania nowych programów (już na emigracji)
c) królestwo znalazło się pod okupacją wojsk rosyjskich(Paskiewicz otrzymuje tytuł księcia warszawskiego i stanowisko namiestnika)
d) W Warszawie wzniesiono Cytadelę (więzienie a zarazem twierdzę)
e) przymusowe wcielanie polskich żołnierzy do armii rosyjskiej i wysyłanie ich na służbę do Rosji
f) zlikwidowanie wojska polskiego
g) uczestnikom sprzysiężenia podchorążych, członkom sejmu i Rządu Narodowego wytoczono procesy(kary śmierci i Sybir)
h) Konfiskata majątków ziemskich oskarżonych w procesach
i) Zlikwidowano konstytucję i zastąpiono ją STATUTEM ORGANICZNYM (1832r.)- w jego myśl Królestwo miało zachować pewną autonomię administracyjną, ale jednocześnie stanowić część Cesarstwa; znosił sejm, a pozostawiał Radę Administracyjną, kompetencje Rady Stanu ograniczono a w 1841 zlikwidowano ją zupełnie; Królestwo miało mieć osobny skarb; statut zapowiadał wolność słowa, druku, wolności obywatelskie i narodowe; żadne z tych obietnic nie zostały dotrzymane, wprowadzono ostrą cenzurę i system rządów policyjnych, a administrację przekazano w ręce Polaków, całkowicie lojalnych wobec Rosji
j) Zamknięto Uniwersytet Warszawski, Akademię Wileńską oraz inne uczelnie; zlikwidowano Towarzystwo Przyjaciół Nauk i wywieziono z kraju zbiory biblioteczne; zmniejszono liczbę szkół średnich, zaniedbano w ogóle szkolnictwo podstawowe; zamknięto wiele tytułów prasowych; dzieł Słowackiego lub Mickiewicza nie można było publikować ani czytać
k) W 1832r. wprowadzono wysokie cło na towary eksportowane z Królestwa do Rosji; uderzyło to szczególnie w przemysł wełniany i eksport sukna; restrykcje te zahamowały polski przemysł