Zadanie 2 strona 17
Gra Muzyka
Zeszyt ćwiczeń do muzyki dla gimnazjum
Klasa I
Nowa era

Wpisz nazwy instrumentów używanyc w kapeli góralskiej oraz nazwy muzyków

Instrumenty Muzycy

............... Prym

............... pierwszy sekund

............... drugi sekund

............... ...............

1

Odpowiedzi

2010-03-04T16:56:47+01:00
Prym
Skrzypce
drugi sekund
skrzypce
pierwszy sekund
skrzypce
basy
18 2 18