Odpowiedzi

2010-03-02T20:24:11+01:00
1.Oblicz wartość liczbową jednomianu.
a) a²b dla a = -0,4 , b = 6
(-0,4)²*6 =
= 0,16*6 =
= 0,96

b) 6x³yz dla x = ½ , y = -¾ , z = -⅔
6*(1/2)³(-3/4)*(-2/3)=
=6*1/8*(-3/4)*(-2/3)=
= (-9/16)*(-2/3)=
= -3/8

c) pr²s dla p = -2⅓ , r = 1½ , s = -3,2
(-2⅓ )*(1½ )² *(-3,2)=
= (-7/3)*(3/2)²*(-16/5)=
= (56/5)
= 11,2

d) 5x²y dla x = -0,5 , y = -3
5*(-0,5)²*(-3)=
= 5*(0,25)*(-3)=
= -3,75
1 1 1