Odpowiedzi

2010-03-02T22:48:12+01:00
Źródłami zanieczyszczeń powietrza są m.in.:

* chemiczna konwersja paliw,
* wydobycie i transport surowców,
* przemysł chemiczny,
* przemysł rafineryjny,
* przemysł metalurgiczny,
* cementownie,
* składowiska surowców i odpadów,
* motoryzacja.

Naturalne źródła zanieczyszczeń powietrza to:

* wybuchy wulkanów,
* erozja wietrzna skał,
* pożary lasów i stepów,
* wyładowania atmosferyczne,
* pył kosmiczny,
* niektóre procesy biologiczne.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T22:50:34+01:00
1) zbyt duże zużywanie dezodorantów
2 samochody produkuja duzo spalin
3 wycinanie drzew ktore oczyszczaja powietrze z CO2
4 elektrownie
5 wybuchy wulkanów
6 pożary lasów
2010-03-02T22:51:38+01:00
-cementowanie
-składanie surowców i odpadów,
-motoryzacja
-chemiczna konserwacja paliw,
-wydobycie transportów surowców
-przemysł chemiczny