Przyporządkuj określeniom 1,2,3 i 4 właściwe objaśnieniaz kolumny A-F .Dwa objasnienia są zbędne.
1.GENOM _____ A. RNA organizmu
2.GENOTYP _____ B. chromosomy organizmu
3.FENOTYP _____ C . geny organizmu
4.KARIOTYP _____ D. Cechy organizmu
_____ E. zmienność organizmu
_____ F. DNA organizmu.

1. ........ 2. ......... 3. ............ 4. ................

1

Odpowiedzi

2010-03-03T01:10:35+01:00
Genom - chromosomy organizmu
genotyp-geny organizmu
fenotyp- cechy organizmu
kariotyp- DNA organizmu
1 1 1