Odpowiedzi

2010-03-03T12:00:29+01:00
(x^3+2x^2+x+4) podaj miejsce zerowe

x³ + 2x² + x + 4 = 0

W(-1) = (-1)³ + 2*(-1)² -1 +4 = -1 +2 -1 +4 = 4
W(-2) = (-2)³ + 2*(-2)² -2 +4 = -8 +8 -2 +4 = 2
W(-4) = (-4)³ + 2*(-4)² -4 + 4= -64 +32 -4 +4 = 0

Brak jest pierwiastków wśród podzielników wyrazu wolnego
Brak miejsc zerowych