Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T12:11:27+01:00
CuSO₄ → Cu²⁺ + SO₄²⁻

1 jon miedzi = 1 cząsteczka CuSO₄

masa molowa CuSO₄ = 159,5 g/mol
masa molowa H₂O = 18 g/mol

mr = 159,5 + 160 × 18 = 3039,5 g
ms = 159,5 g
Cp = (159,5 g/3039,5 g) × 100 % = 5,25 % - takie będzie stężenie roztworu