1.Wymień cztery najważniejsze osiągnięcia gospodarcze i kulturalne II Rzeczpospolitej.
2.Wymień dwa nurty w literaturze polskiej zaliczane do awangardy.
3.Napisz nazwy czterech wyznań poza rzymskokatolickim,wyznawanych w społeczenstwie II Rzeczpospolitej.
4.Rozwiń skrót: OZON i GISZ.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T13:34:43+01:00
1)
-podpisanie kilku traktatów pokojowych stanowiących nieagresji i kilku sojuszów wojskowych.
-Podpisano wojskowe sojusze z Francją i Rumunią, na podstawie których Polska mogła się spodziewać pomocy od tych państw w razie agresji, w przypadku Francji, na zachodnie granice, a w przypadku Rumunii, na wschodnie granice.
-prezydent Ignacy Mościcki uroczyście otworzył w Poznaniu Powszechną Wystawę Krajową (PWK), upamiętniającą 10-lecie istnienia II Rzeczpospolitej.
-zjednoczenie ziem wszystkich zaborów.
2)
-futuryzm
-awangarda krakowska
3)
-greckokatolickie
- prawosławne
-protestanckie
-mojżeszowe
-
4)
-OZON-Obóz Zjednoczenia Narodowego
_GISZ-Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych
2 3 2